Роль педагога у створенні якісного безпечного україномовного контенту в мережі Інтернет
Лютинська Марина Олександрівна, учитель інформатики Солгутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, керівник гуртка «Обчислювальної техніки» Гайворонського РЦДЮТ
Для мене головне – це роль технології, її зв'язок з людським капіталом та людським потенціалом. Технології дають можливість робити великі речі. Ви повинні бути оптимістично налаштовані щодо того, що технологія може зробити в руках людини.
Сатья Надела,
головний виконавчий директор корпорації Microsoft
Сучасні інформаційні технології легко ввійшли в наше життя та змінили світ, який нас оточує і власне сприйняття самого світу. Сьогодні ми з легкістю сприймаємо світ через сучасні ґаджети, не уявляючи свого життя без спілкування та обміну інформацією з іншими людьми. Інформаційні технології зробили світ ближчим до нас, ми з легкістю відправляємось у віртуальні подорожі з учнями, відвідуємо музеї та картинні галереї, спілкуємось в чатах та на форумах, здійснюємо відеоконференції, працюємо спільно в хмарному просторі Office 365, робимо дописи на сайтах та блогах, активно використовуємо соціальні мережі, з легкістю шукаємо необхідну інформацію.

Переконана в тому, що саме освітяни повинні стати носіями інформаційної культури, бути доброчесними користувачами Інтернету, саме вони повинні пропагувати та популяризувати корисні ресурси Інтернету і власне їх створювати та поповнювати. Особистий приклад педагога, відверті доброзичливі бесіди, виховні години та години спілкування, круглі столи, дебати, лекції та зустрічі з працівниками, які задіяні в ІТ сфері та кіберполіції – це ті рушійні заходи, які допоможуть сформувати проактивну життєву позицію в учнів та протидіяти кібербулінгу. Важливу роль у формуванні в дітей та молоді позитивного ставлення до інтернету відіграють батьки, які власне повинні демонструвати позитивну поведінку в он-лайні та створвати підбірку безпечних інтернет- ресурсів, які може використати дитина, варто використати батьківський контроль та антивірусний захист на комп'ютерній техніці до якої має доступ дитина.

Варто зазначити, що невід'ємною частиною освітнього простору на уроках інформатики та заняттях гуртка «Обчислювальної техніки» у Солгутівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів є хмароорієнтоване навчальне середовище Office 365, яке являє собою співпрацю педагогів, учнів, батьків на основі спільних ресурсів. Власне хмарні сервіси дають можливість задіяти різні ґаджети: ноутбуки, ПК, планшети, смартфони з різними операційними системами. Сьогодні ми активно використовуємо доступні для освіти хмарні сервіси від Microsoft: текстовий редактор Word Online, табличний процесор Excel Online, електронний записник OneNote для класу, редактор презентацій PowerPoint Online, Sharepoint Online, сховище файлів OneDrive, Microsoft Teams та корпоративну мережу Yammer, учні та учителі вільно співпрацюють у власних акаунтах в захищеному середовищі.

У своїй педагогічній діяльності активно застосовую технологію веб-квестів. Попередньо створюючи власний безпечний ресурс для роботи з учнями. Це може бути блог, або OneNote записник для класу у якому публікуються цікаві завдання. Можу впевнено стверджувати, що саме веб-квести активізують пізнавальні здібності учнів, мотивують до вивчення інформатики та інших предметів, адже вони передбачають не простий пошук інформації в мережі Інтернет, а власне збір, узагальнення та систематизацію інформації, спонукають до творчості та креативного розв'язання поставлених проблем. Успішно реалізовані освітні веб-квести: «Історія ЕОМ видатні інформатики», «У пошуках сервісів тпослуг Google» та виховний веб-квест «Дружба - найбільший скарб!»

Вважаю, що одними з необхідним та корисних ресурсів є освітні блоги. Активно веду блог учителя «Інформатика онлайн» та керівника гуртка «Обчислювальної техніки» Гайворонського районного ЦДЮТ «Захоплююча інформатика та інформаційні технології»

Закликаю всю освітянську спільноту Кіровоградщини до активного створення ресурсів та їх наповнення якісним освітнім контентом. Мрійте, прагніть, дійте за принципом: «Створюй, спілкуйся та поважай: кращий Інтернет починається з тобою!»

Список використаних джерел

1. Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Закордонний досвід [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №3 (41). – С. 10-27 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua

2. Литвинова С. Г. Досвід вчителів України з упровадження хмаро орієнтовних навчальних середовищ в загальноосвітніх навчальних закладах / Литвинова С.Г. // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 – С. 33 – 41

3. Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Литвинова С.Г. // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково―практичної конференції (1-2 березня 2012 року м. Суми). ― Суми : РВВ СОІППО, 2012. ― С. 39-42

4. . Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 3–тє вид., стер. – Київ: Академвидав, 2009. – 560 с.

5. Шаматонова Г. Л. Веб-квест как интерактивная методика обучения будущих специалистов по социальной работе / Г. Л. Шаматонова // SOCIOпростір: междисциплинар. сб. науч. работ по социологии и соц. работе. – 2010. –№ 1. – C. 234-236.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website