Навчаємо та розвиваємо культурно-правову обізнаність дітей як інтернет-користувачів
Бурдейна Діана Миколаївна, соціальний педагог Могильненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гайворонського району Кіровоградської області
В даній статті висвітлюється поняття «Права людини онлайн» у документах міжнародних організацій. Звертається увага на те, що правам дітей в Інтернеті приділяється особлива увага. Подано посилання на використання теоретичних та практичних матеріалів, які можна використовувати педагогам та соціальним працівникам для формування правоосвіченого Інтернет-користувача. Розглядається поняття «Нетикет» та описується досвід роботи школи з розвитку та формування у дітей правової та культурної обізнаності Інтернет-користувачів.
Інформаційно-комунікативні технології на сучасному етапі стають найважливішим фактором впливу на розвиток суспільства . Інтернет проникає в усі сфери життя людини та впливає на розвиток особистості в цілому і на еволюцію суспільства. Щодня кількість користувачів Інтернету збільшується. Найбільша частина –це молодь і діти. Інтернет відіграє важливу роль у житті людини. Інтернет - це навчання, спілкуванні, розваги, магазини та просто справжня скриня цікавих ідей. Та, незважаючи на весь позитив, є певні негативні моменти, які несуть у собі загрозу для Інтернет-користувачів. Нині актуальним залишається питання безпечної поведінки в Інтернеті, загрози порушення прав дитини та механізм їх захисту. Сучасна молодь та діти не можуть уявити життя без Інтернету. Від реального життя вони ховаються у віртуальному, і більшість свого час проводять саме там. Інформаційний простір Інтернету приховує особливу небезпеку для них. Інтернет став середовищем, в якому найбільше порушуються права людини.

У статті «Право людини в Інтернеті як актуальний напрям соціального педагога» О. Черних сказано, що для рішення питання прав людини в Інтернеті міжнародними організаціями розроблено та впроваджено рекомендації, конвенції тощо.

Найважливішу роль у формуванні у дітей знань безпечного користувача Інтернету , а також у попередженні їх порушень відіграє освіта. З метою поширення знань про права людини в Інтернеті міжнародними організаціями розроблено рекомендації щодо питань прав людини в Інтернеті та посилення механізмів їх захисту.

Для теоретичного та практичного використання матеріалів у нагоді може стати методичний посібник «Освіта в сфері прав людини в Інтернеті», розроблений в рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні», розрахований на старшокласників та дорослих. Посібник дає можливість ознайомитись із правами в Інтернеті та доступом правового захисту, в якому розміщенні вправи для практичного використання. У повній версії Посібника з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум в розділі «Ефективні засоби правового захисту» зазначається, що «кожен інтернет-користувач має право на ефективний засіб правового захисту, закріплене у статті 13 ЄКПЛ. Кожна особа, чиї права і свободи обмежені чи порушуються в Інтернеті, має право на ефективний засіб правового захисту. Стаття 13 ЄКПЛ гарантує наявність на національному рівні засобу правового захисту». [2. ст.52]

Також у розділі «Діти й молодь» даного посібника зазначається, що Інтернет-користувачі діти і молодь повинні мати можливість безпечного користування Інтернетом, при цьому повинна бути забезпечена належна повага до їхнього приватного життя. Вчителі, вихователі та батьки повинні їх навчати і надавати інформацію. Їхня інформаційна грамотність означає компетентне використання інструментів доступу до інформації, вміння критично аналізувати контент, розвиток комунікаційних навичок, що сприяють вихованню громадянської позиції і творчого підходу, а також навчання дітей та їхніх вихователів позитивному та відповідальному використанню Інтернету й інформаційно-комунікаційних технологій.[2 ст.48]

Сучасні технології дозволять отримувати безліч інформації, тому і виникає проблема поширення "hate speech" (мова ворожнечі). Найвідоміша протидії – "Рух проти мови ворожнечі". Рух проти мови ненависті базується на поширенні прав людини в Інтернеті, і на тому, щоб зробити Інтернет безпечнішим простором для всіх. В Україні кампанія стартувала в січні 2014 року та отримала назву «Рух проти ненависті». Випущено посібник «Закладники» , призначений для роботи з молодими людьми у віці від 13 до 18 років. Запропоновані вправи, розроблені для усунення причин виникнення мови ненависті, а також для того, щоб знати, як їй протидіяти.[3]

Реальне життя все більше переходить у віртуальне, тож в Інтернеті потрібно пам'ятати про правила реального життя. Тому щорічно в нашому навчальному закладі проводиться тиждень «Безпеки в Інтернеті», в рамках якого проводиться просвітницька робота щодо безпеки та прав Інтернет-користувача. Під час проведення заходів використовуємо різноманітні форми роботи.

Просвіта батьків займає важливе місце у роботі із даного напрямку. Головна порада батькам - не потрібно використовувати жорсткий контроль за дитиною або взагалі забороняти використання Інтернету. Більш вдало буде діяти довірлива та доброзичлива розмова з дитиною про права й норми у віртуальному світі.

Більшість підлітків через свою некомпетентність про права людини в Інтернеті вважають, що негативні вчинки можна приховати в анонімності, проявити агресію та жорстокість через віртуальне спілкування і бути при тому ж не наказаним. Такі прояви можуть переходити рамки від віртуального до реального спілкування. Серед молоді та дітей кібербулізм (кібербулінг) стає найпоширенішим проявом порушення прав людини. Дане питання було описано педагогом-організатором нашої школи Тищук Р.В. у статті «Кібербулінг. Як уберегти дитину» . У статті розглядаються поняття кібербулінгу, як одного з видів небезпеки через інформаційно-комунікативні технології та методичні рекомендації, присвячені проблемі виявлення в дитячому середовищі ознак кібербулінгу..[1]

Під час бесід з учнями про безпеку в Інтернеті неодноразово роблю висновки про те, що питання спілкування через мережу потребує особливої уваги. Спілкування у сучасному світі переходить в більшості на віртуальне і стає одним із найпоширеніших видів комунікації . Спілкування у віртуальному просторі має набагато ширші межі порівняно із звичайними кордонами людського суспільства. В кожному віртуальному суспільстві можуть діяти свої правила та закони. Перед спілкуванням в мережі потрібно ознайомитись та вивчити їх закони і визнавати їхній пріоритет. Культура спілкування в Інтернеті визначається поняттям Нетикет, який походить від злиття слів «мережа» (англ. net) і етикет. ( Переглянути амімований комікс визначення поняття Нетикет).

Поняття мережевого етикету (нетикет) з'явилося в середині вісімдесятих років минулого двадцятого століття в комп'ютерній мережі FidoNet (Фідо).[5] Вони (правила) не поширюються чітко на весь Інтернет, а можуть бути притаманними лише у використанні для тої чи іншої спільноти.

В нашому навчальному закладі при учнівському шкільному управлінні «Світанок» створена ініціативна група «Нетикет». Гасло групи : «Я знаю свої права та не порушую прав інших». Основною метою групи є просвітницька робота у формуванні культурного віртуального спілкування серед дітей та учнівської молоді. Члени групи у своїй просвітницькій роботі використовують інформаційні матеріали, знайдені в Інтернеті для розповсюдження пам'яток: «Правила спілкування», «Золоті правила Інтернет-користувача», «Правила відеоспілкування», «Віртуальне знайомство», «Ігровий нетикет», дані матеріали використовуються у проведенні тренінгових занять. Учні школи працюють над проектами «Моя безпека в Інтернеті», «Права та захист в Інтернеті», кращі проекти презентуються одноліткам.

Вважаю, що культура спілкування відіграє важливу роль у формуванні безпеки дітей та показує не тільки внутрішню (моральну, психологічну), а й зовнішню сторону — етикет, норми якого досить значущі в моральному плані. Ми намагаємось виховувати інформаційно-комунікативне покоління, яке не стане на шлях насильства, дискримінації, переслідування, покоління, яке знає свої права та механізми їх захисту. Це сприятиме активному розвитку сучасного демократичного суспільства.

Бібліографія:

1. Безпека дітей в Інтернеті : попередження , освіта, взаємодія «Кібербулінг. Як уберегти дитину» Тищук Р.В. [ Електронний ресурс]- Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog6/title-411

2. Електронний посібник « Посібник з прав людини для інтернет -користувачів та пояснювальний меморандум». Режим для перегляду https://drive.google.com/file/d/0B2hw_8mu6jb5V214aVJzUDM0Tzg/view?usp=sharing

3. Інтернет право [ Електронний ресурс]- Режим доступу: https://ilaw.net.ua/prabachennya-internet-20-novi-media-vyklyky-sohodennya-ta-sohodnishnje-rozuminnya/

4. «Освіта в сфері прав людини в Інтернеті» методичний посібник. Мурашкевич О.А., Черних О.О. – К.: ВАІТЕ.2015.-70Сс.

5. Спілкування в Інтернеті. Нетикет [ Електронний ресурс]- Режим доступу: http://ukrrada.ru/psihologija/9051-spilkuvannja-v-interneti-pravila-netiketu.html

Made on
Tilda