Доброчесність в освіті
Федоришина Марина Станіславівна, викладач інформатики державного вищого навчального закладу "Гайворонський політехнічний коледж"
Про використання інтернету в освітній діяльності на засадах доброчесності.
Плагіат, списування, необ'єктивне оцінювання,- все це елементи недоброчесності. Добропорядність прищеплюється змалку батьками і в школі учителями. Правильне виховання дитини становить її характер і звички. Часто ми бачимо і чуємо виступи політиків, музикантів та інших публічних людей, які «списані під копірку» один в одного. Виникає думка, що люди не навчені думати і робити власні логічні висновки самостійно. Такі люди не тільки не поважають інших, а й себе. Це говорить про низькі моральні якості людини. В наш час, завдяки інтернет-джерелам, люди мають доступ до освітніх та інших ресурсів. В інтернеті можна віднайти будь-яку інформацію. З одного боку це добре, а з іншого учні, студенти та інші користувачі цим зловживають. Видати чужу роботу за свою стало звичною справою. А як же авторське право? Цінності доброчесності: порядність, довіра, справедливість, добросовістність, відповідальність. Невже вони нічого вже не варті?

Я, як викладач, завжди намагаюсь довести до студентів, учнів, колег, що користуватись інтернетом для розширення свого кругозору, отримання нових знать, умінь та навичок можна, потрібно і зручно, але свої роботи треба писати самостійно. Використовуючи ж чужі розробки та методичну літературу обов'язково потрібно вказувати посилання на них, а не видавати праці інших людей за свої. Ділитися власним досвідом завжди цікаво і корисно, а те до чого «дійшов» власним розумом набагато корисніше ніж те, що списав, здав і забув.

Згідно Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти. (ст. 42) Зі свого боку, особи, які навчаються у закладах вищої освіти зобов'язані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання .

В країнах де цінують працю інших людей, авторське право, інтелектуальну власність рівень добробуту людей інший, вищий. Гарна освіта надає нові можливості для новітніх розробок, а ті, в свою чергу, сприяють науковому прогресу і процвітанню країни. Освітяни, давайте будувати нашу країну разом на засадах доброчесності і ми побачимо зміни на краще до яких ми доклали свої зусилля.

Використані джерела:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website