Використання мережі інтернет для навчання фізики
Суржок Богдан Олегович, вчитель фізики і інформатики Листопадівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новомиргородського району Кіровоградської області
Нинішнє суспільство називають інформаційним, в якому головним продуктом виробництва є інформація та знання. Інформаційне суспільство розглядають як орієнтир, тенденцію змін у сучасному світі, воно асоціюється з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, їх засобів.[1]

Інформатизація та комп'ютеризація вимагають від людини нових знань, умінь та навичок, які будуть адаптовані до умов інформаційного суспільства. Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет – засобу розповсюдження інформації, середовища співпраці та спілкування людей, що є найбільшою та популярною комп'ютерною мережею, яка відкриває широкі можливості ефективного її використання в освіті. Надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких можливостей використання різноманітних ресурсів мережі Інтернет, включаючи навчальні дистанційні курси, дистанційні олімпіади і конкурси, бібліотеки, текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки у підготовці майбутнього фахівця.[2]

Вміння використовувати ці ресурси і послуги правильно основна задача сучасного вчителя.

1. Актуальність використання мережі інтернет для навчання фізики.

Виходячи з того, що ми живемо в інформаційному суспільстві важко переоцінити роль використання нової інформації. Найшвидшим способом отримати цю інформацію є всесвітня мережа інтернет, яка дає змогу отримати інформацію майже в будь якій точці планети Земля. Використання мережі інтернет суттєво зменшує час на пошук потрібної інформації, дає змогу вільно спілкуватися на великій відстані, що є основними вимогами під час продуктивного навчання. Використання мережі інтернет зменшує час на підготовку вчителя до уроку, дозволяє збільшити кількість прийомів та методів навчання, за рахунок використання інформаційно-комунікаційних пристроїв збільшує зацікавленість учня у вивчені предмету, дозволяє ознайомлюватися з новою інформацією зі свого предмету та загально педагогічною інформацією, відкриває шлях до зручної самоосвіти. В свою чергу для учнів використання мережі інтернет є гарною можливістю поспілкуватися не тільки з ровесниками а й з вчителями в більш спокійній обстановці, при правильному підході використання мережі інтернет обов'язково зацікавить учнів у вивчені того чи іншого предмету, відкриє шлях до самоосвіти, розширить кругозір учня, надасть змогу оцінювати достовірність інформації взятої з інтернету. Всі ці фактори в подальшому допоможуть формувати ключові компетентності учня, а в дорослому житті бути конкурентоспроможною особистістю, а вчителю «триматися на одній хвилі» з учнями та колегами, переймати досвід не тільки вітчизняних, а й закордонних колег, проводити освітню діяльність в позаурочний час не затримуючи учнів.

2. Доцільність використання мережі інтернет вчителем.

Використання мережі інтернет для навчання вчителем вдома дає змогу вільного спілкування з учнями, можливістю відповідати на їх запитання та по можливості допомагати в навчанні, також надавати їм джерела з додатковою інформацією для самоосвіти та розширення кругозору. На уроці інтернет допоможе з демонстраціями різних наочностей, якщо такі не доступні в реальному житті, але ні в якому разі використання ІК пристроїв не повинно заміняти урок, використання інтернету це лише один із інструментів під час проведення уроку а не сам урок.

3. Види роботи вчителя і учня в інтернеті.

Основними видами роботи вчителя і учня в інтернеті є пошук потрібної інформації, її аналіз, форматування, редагування та озвучення інформації перед класом.

4. Використання мережі інтернет під час навчально-виховного процесу.

Використання мережі інтернет під час навчально-виховного процесу надає вчителеві час на інші види роботи під час уроку такі як: робота з класним журналом, робота з журналами інструктажі з БЖД, перевірка різних видів робіт учнів то що. Також використання мережі інтернет зменшує кількість електронних носіїв інформації, що в свою чергу забезпечує збереження інформації від втрати та пошкодження. Не потрібно забувати й про контроль використання мережі інтернет на уроці, оскільки учні можу легко перейти до іншої теми або використовувати свої ІК пристрої для ігор.

5. Умови правильного використання мережі інтернет.

Головною умовою використання мережі інтернет є використання офіційних джерел, при використанні інформації, взятої з інтернету, потрібно надавати посилання за яким учні самостійно зможуть переглянути її, що дасть змогу в подальшому зацікавити їх у вивчені предмету та поглибить їх знання з даної теми. Особливу увагу потрібно звернути на збереження авторських прав та запобіганню піратства, в цьому плані потрібно давати приклад учням та пояснювати що таке інтелектуальна власність. Також не потрібно забувати про культуру спілкування в інтернеті. Більшість учнів багато часу проводить в соціальних мережах, для того, щоб цей час використати з користю, можна створити загальну бесіду, в якій учні та вчитель зможуть обмінюватися своїми думками, надавати допомогу один одному, отримувати оновлену інформацію, та багато іншого. Тому вчитель повинен своїм прикладом показати правила етикету інтернет листування.

6. Вплив використання мережі інтернет на навчання.

Не можна сказати що вплив мережі на навчання не можливо назвати однозначним, у використанні інтернету є свої плюси та мінуси, але однозначно можна сказати те, що мережа інтернет розширює кругозір учня та надає нові можливості для навчання.

7. Інтернет ресурси які можна використовувати під час навчання фізики.

http://www.fizikanova.com.ua – сайт для вчителів фізики, що містить поурочні плани, календарне планування, програми та інше.

http://rcf-ptu.in.ua – Ресурсний центр фізики

https://www.youtube.com/channel/UCeFZd8UVIhapGoVVcpN6HDQ - Ютюб канал «Електронні книги «Ранок»» (містить відео лабораторних робіт)

https://mon.gov.ua – сайт міністерства освіти і науки України

https://learningapps.org - Даний ресурс дає можливість як створювати свої дидактичні матеріали, так і використовувати вже готові вправи.Використані джерела:

1. http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1920 [1]

2. http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/159-2012-11-05-17-54-21.html [2]

3. Юрик Я.С. Використання мережі Інтернет для освітньої діяльності. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1213

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website